Kansli

Liberalerna Västsveriges kansli
Nedre Kvarnbergsgatan 7
411 05 Göteborg

Erica Närlinge (fr o m 29 maj, 2017) – Erica.narlinge@liberalerna.se
Kanslichef
010-70 800 00

Styrelse

Förbundsstyrelsen leder länsförbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsen består av länsförbundets ordförande, 2 vice ordförande samt ytterligare 15 ledamöter. Samtliga riksdagsvalkretsar inom länsförbundets geografiska område är representerade av minst en ledamot i förbundsstyrelsen

Styrelsen Liberalerna Västsverige
Jonas Andersson – jonas@liberalerna.se
Ordförande

Presidium Liberalerna Västsverige

Ann Catrine Fogelgren (1:e v. ordf), Jonas Andersson (ordf) och  Anna Svalander (2:e v. ordf)

Ledamöter: Said Abdu, Lovisa Aldrin, Jens Christian Berlin, Hans Broberg, Adela Brkic Carlsson, Bengt Eliasson , Pär Gustafsson, Helena Holmberg, Patrik Krantz, Berivan Mohammed, Thomas Olson, Lisbeth Svensson, Lars Tysklind, Johan Wikander, Karl-Johan Wiktorp.
Adjungerade Åsa Keim LK och Marcus Nilsen, LUF.

Vad gör Länsförbundet Liberalerna Västsverige?

Politik är viktigt och roligt

Länsförbundet Liberalerna Västsverige omfattar 40 lokala föreningar (kommunföreningarna) i de kommuner som finns i riksdagsvalkretsarna Halland, Göteborg, Västra Götalands västra, Västra Götalands norra och Västra Götalands södra.

Länsförbundet samlar de lokala föreningarna för gemensamma aktiviteter i området och är en stödresurs för föreningarna i deras arbete för att nå målen i den gemensamma verksamhetsplanen. Länsförbundet har ett kansli vars anställda ska arbeta för att stödja och hjälpa föreningarna att nå sina mål och den gemensamma verksamhetsplanen för hela länsförbundet. Länsförbundet har också ett särskilt ansvar i relation till valen till regionfullmäktige och riksdag.

 

Västsverige

010-70 800 00
Nedre Kvarnbergsgatan 7, 411 05 Göteborg, vastsverige@liberalerna.se