Kansli

Liberalerna Västsveriges kansli
Peder Danesved – peder.danesved@liberalerna.se
Ombudsman
Björn O Stenström – bjorn.stenstrom@liberalerna.se
Ombudsman
Liberalerna Göteborgs kansli
Daniel Andersson – daniel@liberalerna.se
Ombudsman
010-70 800 70

Styrelse

Förbundsstyrelsen leder länsförbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsen består av länsförbundets ordförande, vice ordförande samt ytterligare minst 11 och max 15 ledamöter. Samtliga riksdagsvalkretsar inom länsförbundets geografiska område skall vara representerade av minst en ledamot i förbundsstyrelsen

Styrelsen Liberalerna Västsverige
Jonas Andersson – jonas@liberalerna.se
Ordförande

Jonas Andersson

 

Vad gör Länsförbundet Liberalerna Västsverige?

Politik är viktigt och roligt

Länsförbundet Liberalerna Västsverige omfattar 40 lokala föreningar (kommunföreningarna) i de kommuner som finns i riksdagsvalkretsarna Halland, Göteborg, Västra Götalands västra, Västra Götalands norra och Västra Götalands södra.

Länsförbundet samlar de lokala föreningarna för gemensamma aktiviteter i området och är en stödresurs för föreningarna i deras arbete för att nå målen i den gemensamma verksamhetsplanen. Länsförbundet har ett kansli vars anställda ska arbeta för att stödja och hjälpa föreningarna att nå sina mål och den gemensamma verksamhetsplanen för hela länsförbundet. Länsförbundet har också ett särskilt ansvar i relation till valen till regionfullmäktige och riksdag.

 

Västsverige

010-70 800 00
Södra Kyrkogatan 35, 503 34 Borås, vastsverige@liberalerna.se