Liberalerna Västsverige

Nedre Kvarnbergsgatan 7

411 05 Göteborg

010-70 800 00

vastsverige@liberalerna.se

Detaljerad kontaktinformation om Västsverige

Liberalerna Västsveriges kansli

Erica Närlinge Cecilia Olsson Soroush Rezai Peter Kjällkvist
Kanslichef Utbildningsansvarig Organisatör Kommunikationsansvarig
erica.narlinge@liberalerna.se cecilia.olsson@liberalerna.se soroush.rezai@liberalerna.se peter.kjallkvist@liberalerna.se
010-70 800 10 010-70 800 20 010-70 800 30 010-70 800 40

Liberalerna Västsveriges förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen leder länsförbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsen består av länsförbundets ordförande, två stycken vice ordföranden samt ytterligare 15 ledamöter. Samtliga riksdagsvalkretsar inom länsförbundets geografiska område är representerade av minst en ledamot i förbundsstyrelsen.

Jonas Andersson Ann Catrine Fogelgren Anna Svalander
Ordförande 1:e Vice ordförande 2:e Vice ordförande
jonas@liberalerna.se ann.catrine.fogelgren@liberalerna.se anna.svalander@liberalerna.se

Ledamöter: Said Abdu, Lovisa Aldrin, Jens Christian Berlin, Hans Broberg, Adela Brkic Carlsson, Bengt Eliasson , Pär Gustafsson, Helena Holmberg, Patrik Krantz, Berivan Mohammed, Thomas Olson, Lisbeth Svensson, Lars Tysklind, Johan Wikander, Karl-Johan Wiktorp. Adjungerade Åsa Keim, Liberala Kvinnor och Marcus Nilsen, Liberala ungdomsförbundet.

Vad gör länsförbundet Liberalerna Västsverige?

Länsförbundet Liberalerna Västsverige omfattar 40 kommunföreningarna i de kommuner som finns i riksdagsvalkretsarna Göteborg, Halland, Västra Götalands Norra, Västra Götalands Södra och Västra Götalands Västra.

Länsförbundet samlar de lokala föreningarna för gemensamma aktiviteter i området och är en stödresurs för föreningarna i deras arbete för att nå målen i den gemensamma verksamhetsplanen. Länsförbundet har ett kansli vars anställda ska arbeta för att stödja och hjälpa föreningarna att nå sina mål och den gemensamma verksamhetsplanen för hela länsförbundet. Länsförbundet har också ett särskilt ansvar i relation till valen till regionfullmäktige och riksdag.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

eller Bli medlem direkt

Liberalernas parti- och riksdagskansli

Växel: 08-410 242 00
Postadress: Box 2253 103 16 Stockholm
Allmänna frågor: info@liberalerna.se
Liberala företrädare och personal: hitta person

Hitta Liberalerna i resten av Sverige: klicka på lokalt högst upp till höger och skriv in stad eller län