Liberalerna Västsveriges kansli

Nedre Kvarnbergsgatan 7
411 05 Göteborg
vastsverige@liberalerna.se
010-70 800 00

Erica Närlinge – Kanslichef
erica.narlinge@liberalerna.se
010-70 800 10

Henrik Edin – Projektledare
henrik.edin@liberalerna.se
010-70 800 20

Soroush Rezai – Organisatör
soroush.rezai@liberalerna.se
010-70 800 30

Peter Kjällkvist – Kommunikatör
peter.kjallkvist@liberalerna.se
010-70 800 40

Cecilia Olsson – Utbildningsansvarig
cecilia.olsson@liberalerna.se
010-70 800 00

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder länsförbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsen består av länsförbundets ordförande, två stycken vice ordföranden samt ytterligare 15 ledamöter. Samtliga riksdagsvalkretsar inom länsförbundets geografiska område är representerade av minst en ledamot i förbundsstyrelsen

Styrelsen Liberalerna Västsverige
Jonas Andersson – Ordförande
jonas@liberalerna.se

Presidium Liberalerna Västsverige

Ann Catrine Fogelgren (1:e v. ordf), Jonas Andersson (ordf) och  Anna Svalander (2:e v. ordf)

Ledamöter: Said Abdu, Lovisa Aldrin, Jens Christian Berlin, Hans Broberg, Adela Brkic Carlsson, Bengt Eliasson , Pär Gustafsson, Helena Holmberg, Patrik Krantz, Berivan Mohammed, Thomas Olson, Lisbeth Svensson, Lars Tysklind, Johan Wikander, Karl-Johan Wiktorp. Adjungerade Åsa Keim Liberala Kvinnor och Marcus Nilsen, Liberala Ungdomsförbundet.

Vad gör Länsförbundet Liberalerna Västsverige?

Politik är viktigt och roligt

Länsförbundet Liberalerna Västsverige omfattar 40 kommunföreningarna i de kommuner som finns i riksdagsvalkretsarna Göteborg, Halland, Västra Götalands Norra, Västra Götalands Södra och Västra Götalands Västra.

Länsförbundet samlar de lokala föreningarna för gemensamma aktiviteter i området och är en stödresurs för föreningarna i deras arbete för att nå målen i den gemensamma verksamhetsplanen. Länsförbundet har ett kansli vars anställda ska arbeta för att stödja och hjälpa föreningarna att nå sina mål och den gemensamma verksamhetsplanen för hela länsförbundet. Länsförbundet har också ett särskilt ansvar i relation till valen till regionfullmäktige och riksdag.

 

Västsverige

010-70 800 00
Nedre Kvarnbergsgatan 7, 411 05 Göteborg, vastsverige@liberalerna.se