Välkommen till Liberalerna Västsveriges Årsmöte 2018

Plats: Grand Hotel Alingsås

Tid: Lördag 7 april kl 10.00 – 16.00

Årsmötestalare: Joar Forssell, ordförande Liberala ungdomsförbundet

Tider under dagen:

09.30 Förmiddagsfika

10.00 Årsmötesförhandlingar startar

12.00 Lunch

13.00 Joar Forssell, Liberala ungdomsförbundet

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Regionprogram

Vill man lämna motioner till förbundsmötet ska dessa vara Länsförbundet tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet, alltså den 24 februari, på mejl vastsverige@liberalerna.se.

Ombud kommer att få en separat kallelse inom några veckor och behöver inte anmäla sig via länken. Är du osäker på om du är ombud kontaktar du enklast ordförande i din lokalförening.

Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Önskar du lunch och fika kostar det 200 kronor. Betalning görs via Swish på plats eller till BankGiro 258-2609 senast 2 april. Anmäl dig via länken nedan:

Anmälan till Liberalerna Västsveriges Årsmöte

Välkommen!

Jonas Andersson

Förbundsordförande för Liberalerna Västsverige