Resultat av Liberalerna Västsveriges rådgivande omröstning inför valet av partiledare

Mellan den 5 och 11 juni 2019 genomförde Liberalerna Västsverige en rådgivande digital medlemsomröstning för förbundets medlemmar. På söndag, 16/6, ska förbundsmötet med representanter från förbundets 40 kommunföreningar fastställa en rekommendation gällande valet av partiledare till förbundets landsmötesombud.

–        Av våra 3085 röstberättigade medlemmar har 1126 valt att rösta i Västsverige, vilket innebär ett valdeltagande på 36,5 %. Av de som har röstat har Johan Pehrson fått 54 röster, Nyamko Sabuni 638 röster och Erik Ullenhag 434 röster, säger Pär Gustafsson, förbundsordförande Liberalerna Västsverige.

–        Resultatet av den rådgivande medlemsomröstningen lämnas nu över till förbundsmötet för ställningstagande på söndag. Där ska det beslutas om en rekommendation till förbundets 33 ombud som ska delta på landsmötet i slutet av juni.  Ombuden röstar efter sin egen uppfattning på landsmötet där frågan till slut avgörs, säger Pär Gustafsson.

–        För förbundsstyrelsen har det varit viktigt att öppna upp processen i valet av ny partiledare och låta våra medlemmar vara en del av den. Eftersom det är första gången som vi genomför en rådgivande medlemsomröstning och fattar beslut om en rekommendation så kommer hela processen att utvärderas, avslutar Pär Gustafsson, förbundsordförande Liberalerna Västsverige.

Röstberättigade: 3085

Valdeltagande: 36,5 %, 1126 röster är avlagda.

Antal röster: 
Johan Pehrson:                      54
Nyamko Sabuni:                    638
Erik Ullenhag:                       434

För fler kommentarer kontakta Pär Gustafsson på 0735–113237.