Se alla

Kontakt

Liberalerna Västsverige har kansli i Göteborg.

Vi ger service till förbundet, lokalavdelningar och våra medlemmar.

Liberalerna Västsverige

Nedre Kvarnbergsgatan 7
411 05 Göteborg


010-70 800 00


vastsverige@liberalerna.se

Detaljerad kontaktinformation om Västsverige

Förbundets kansli:

Daniel Andersson, Kanslichef

daniel@liberalerna.se, 010-70 800 10

Cecilia Olsson, Biträdande kanslichef

cecilia.olsson@liberalerna.se, 010-70 800 20

Alec Sintorn, Ombudsman

alec.sintorn@liberalerna.se, 010-70 800 40

Filip Zackrisson, Ombudsman

filip.zackrisson@liberalerna.se, 010-70 800 50

Jakob Zetterström, Ombudsman

jakob.zetterstrom@liberalerna.se, 010-70 800 30

Cecilia Hällstrand, Ombudsman – Liberalerna Göteborg

cecilia.hallstrand@liberalerna.se, 010-70 800 70

Förbundsstyrelsen:

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet med stadgar och förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsen består av förbundets ordförande, två stycken vice ordföranden samt ytterligare 12 ledamöter. Samtliga riksdagsvalkretsar inom förbundets geografiska område är representerade av minst en ledamot i förbundsstyrelsen.

Pär Gustafsson, Förbundsordförande
par.gustafsson@liberalerna.se

Lovisa Aldrin, 1:e vice förbundsordförande
lovisa.aldrin@liberalerna.se

Lars Tysklind, 2:e vice förbundsordförande
lars.tysklind@liberalerna.se

Ledamöter: Jens Christian  Berlin, Monica Bang-Lindberg, Jon Hjärne, Patrik Krantz, Johan Lepp, Pär Lundqvist, Elin Hysén, Peter Stenberg, Lisbeth Svensson, Carina Liljesand, Helene Sandqvist, Karl-Johan Wiktorp.

Adjungerade: Sandra Daniel, Liberala ungdomsförbundet och Karin Poulsen, Liberala Kvinnor.

Vad gör förbundet Liberalerna Västsverige?

Förbundet Liberalerna Västsverige omfattar 40 föreningarna i de kommuner som finns i riksdagsvalkretsarna Göteborg, Halland, Västra Götalands Norra, Västra Götalands Södra och Västra Götalands Västra.

Förbundet samlar de lokala föreningarna för gemensamma aktiviteter i området och är en stödresurs för föreningarna i deras arbete för att nå målen i den gemensamma verksamhetsplanen. Förbundet har ett kansli vars anställda ska arbeta för att stödja och hjälpa föreningarna att nå sina mål och den gemensamma verksamhetsplanen för hela förbundet. Förbundet har också ett särskilt ansvar i relation till valen till regionfullmäktige och riksdagen.

Fler liberaler i Västsveriges län

Liberalernas parti- och riksdagskansli

Växel: 08-410 242 00
Postadress: Box 2253 103 16 Stockholm
Allmänna frågor: info@liberalerna.se