Liberalerna Västsverige

Nedre Kvarnbergsgatan 7

411 05 Göteborg

010-70 800 00

vastsverige@liberalerna.se

Detaljerad kontaktinformation om Västsverige

Länsförbundets kansli:

Cecilia Olsson, Tillförordnad kanslichef och utbildningsansvarig

Cecilia.olsson@liberalerna.se, 010-70 800 20

Alec Sintorn, Organisatör

Alec.sintorn@liberalerna.se, 010-70 800 40

Cecilia Baggesen-Gyllunger, Biträdande utbildningsansvarig

Cecilia.baggesen.gyllunger@liberalerna.se

Länsförbundets förbundsstyrelse:

Förbundsstyrelsen leder länsförbundets verksamhet i enlighet med stadgar och förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsen består av länsförbundets ordförande, två stycken vice ordföranden samt ytterligare 15 ledamöter. Samtliga riksdagsvalkretsar inom länsförbundets geografiska område är representerade av minst en ledamot i förbundsstyrelsen.

Jonas Andersson, Förbundsordförande
Jonas@liberalerna.se

Ann Catrine Fogelgren, 1:e vice förbundsordförande
Ann.catrine.fogelgren@liberalerna.se

Anna Svalander, 2:e vice förbundsordförande
Anna.svalander@liberalerna.se

Ledamöter: Said Abdu, Lovisa Aldrin, Jens Christian Berlin, Hans Broberg, Adela Brkic Carlsson, Bengt Eliasson , Pär Gustafsson, Helena Holmberg, Patrik Krantz, Thomas Olson, Lisbeth Svensson, Lars Tysklind, Johan Wikander, Karl-Johan Wiktorp.

Adjungerade: Birgitta Granquist, Liberala Kvinnor och Marcus Nilsen, Liberala ungdomsförbundet.

Vad gör länsförbundet Liberalerna Västsverige?

Länsförbundet Liberalerna Västsverige omfattar 40 kommunföreningarna i de kommuner som finns i riksdagsvalkretsarna Göteborg, Halland, Västra Götalands Norra, Västra Götalands Södra och Västra Götalands Västra.

Länsförbundet samlar de lokala föreningarna för gemensamma aktiviteter i området och är en stödresurs för föreningarna i deras arbete för att nå målen i den gemensamma verksamhetsplanen. Länsförbundet har ett kansli vars anställda ska arbeta för att stödja och hjälpa föreningarna att nå sina mål och den gemensamma verksamhetsplanen för hela länsförbundet. Länsförbundet har också ett särskilt ansvar i relation till valen till regionfullmäktige och riksdag.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Liberalernas parti- och riksdagskansli

Växel: 08-410 242 00
Postadress: Box 2253 103 16 Stockholm
Allmänna frågor: info@liberalerna.se
Liberala företrädare och personal: hitta person

Hitta Liberalerna i resten av Sverige: klicka på lokalt högst upp till höger och skriv in stad eller län