Vår politik:

 • Släpp personalen fri! Fler vill arbeta mer för att ta bort köer! Därför säger Liberalerna ja till bisysslor.
  • Personalen ska jobba på toppen av sin kompetens. Därför vill Liberalerna öppna för fler yrkeskategorier i vården som kan hjälpa till och avlasta vårdpersonalen.
  • Liberalerna vill också införa kombinationstjänster mellan sjukvård, primärvård och kommunens hemsjukvård.
  • Medarbetarnas innovationskraft, kreativitet och idéutveckling måste stimuleras och tas tillvara för att effektivisera vården.
 • Vården måste fungera dygnet runt! Därför stödjer Liberalerna höjt OB-tillägg för vårdnära bristyrken.
 • Utbildning ska löna sig –  Vårdpersonalen ska ha en bra löneutveckling. Liberalerna vill inrätta riktiga kompetenstrappor och möjligheten för ökat lönespann.
 • Arbetsgivare som tar ansvar för utveckling! Liberalerna vill utveckla betald specialistutbildning för fler grupper i vården– inte bara för läkarna!
  • Liberalerna vill inrätta en fortbildningsgaranti för vårdens legitimationsyrken.
  • Förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor är också nödvändigt för ett bra arbetsliv och trygghet i vården.
 • Förstärk vården under semestertider! Se studenter som en resurs. Läkarstudenter kan utföra kvalificerade uppgifter och sjuksköterskor som har gjort huvuddelen av sin utbildning kan få introduktionsanställning.

Läs hela vårt regionprogram här.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt