Vår politik:

  • Det är dags för en köfri vård. Därför vill Liberalerna införa en regional kömiljard. Vi vill också tillåta bisysslor i vården så att all vårdkompetens som vill och kan, ska kunna bidra till snabbare vård utan köer.
  • Digital tillgänglighet. Du ska kunna boka din tid i vården själv. Du ska kunna välja att konsultera vården på det sätt som fungerar bäst för dig. Med e-tjänst, telefon, video eller vanligt besök.
  • Trygg akutvård. Det bästa sättet att avlasta akuterna är genom en bättre nära vård. Därför måste vårdcentralerna utvecklas. Liberalerna vill införa husläkare åt alla. Det behövs fler tillgängliga vårdplatser och fler ambulanser i vår region.
  • Stärk tidiga insatser mot psykisk ohälsa. Liberalerna vill bygga ut den öppna psykiatrin och utreda ett vårdval inom psykoterapi. Psykologkompetens ska finnas på vårdcentralerna. Liberalerna vill inrätta psykiatriambulanser i hela regionen.
  • Barns psykiska hälsa. Liberalerna vill säkra resurser för vård av barn med psykiska diagnoser. Tillgängligheten till neuropsykiatriska utredningar ska öka.

Läs hela vårt regionprogram här.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt