Allianspartierna i Region Halland intar alla ordförande- och vice ordförandestolar i Region Hallands olika styrelsen och nämnder under den kommande mandatperioden…. Det står klart efter att de fyra partierna förhandlat färdigt.

Läs hela artikeln här.