Se alla

Liberalerna i Västra Götalandsregionen

Vi är Västra Götalands liberala parti

Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Liberalerna driver på för att stärka och utveckla vården som finns nära dig, för en hållbar regional utveckling och en kollektivtrafik som fungerar där du bor samt för fler satsningar på kulturen i Västra Götaland. Sedan valet 2022 är vi opposition i regionen.

Liberala företrädare i Västra Götaland

Sedan valet 2022 är Liberalerna ett oppositionsparti i Västra Götalandsregionen. Vi har ett 50-tal liberala företrädare i nämnder och styrelser under mandatperioden.

Liberalernas valmanifest och regionprogram

Liberalernas valmanifest och regionprogram

Liberalernas regionala valmanifest är en liberal reformagenda med 63 förslag för en hållbar regional utveckling, en stärkt kollektivtrafik och satsningar på kulturen samt flera förslag för att förbättra regionens hälso- och sjukvård. I valmanifestet hittas våra viktigaste och mest prioriterade frågor.

I regionprogrammet hittas Liberalernas hela samlade politik som kommer att drivas i regionfullmäktige, nämnder och styrelser under mandatperioden.

Pär Lundqvist

Lundqvist: Vi är sjukvårdspartiet i Västra Götaland

Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Därför måste vårdcentralerna stärkas och närsjukhusen värnas så att patienternas behov kan mötas. Alla ska ha rätt till en fast namngiven husläkare och antalet patienter per läkare ska minska. För i en liberal hälso- och sjukvård är det den enskilda människans behov och perspektiv som ska stå i centrum. Västra Götalandsregionen har problem som måste mötas med nya svar. Vi har en rad idéer och förslag för hur vi ska lyfta och förbättra hälso- och sjukvården. Liberalerna är Västra Götalandsregionens sjukvårdsparti.

Följ oss i sociala medier

  • Följ på: 

Nyheter från Liberalerna i Västra Götaland