Se alla

Satsningar på primärvården och kulturen i Liberalernas förslag till budget

Måndag 3 juni 2024

Idag presenterar Liberalerna sitt förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2025. Det är en budget som innehåller satsningar på primärvården, fler husläkare, omställningen till en nära vård och att korta vårdköerna. I budgeten finns även flera satsningar på kulturen.

Pär Lundqvist
Pär Lundqvist

– När den rödgröna ledningen tvärbromsar omställningen till en nära vård så sätter Liberalerna primärvården först. Vården behöver komma närmare patienterna, det måste bli lättare att få en tid hos sin vårdcentral och akutsjukhusen behöver avlastas. Vi tillför därför vårdcentralerna 900 miljoner de kommande åren. Alla patienter ska ha en husläkare, därför förstärker vi ersättningen för fast läkarkontakt. Vi vill även ta fram en färdplan för hur regionen ska nå målet om 1100 patienter per allmänläkare. Dessutom återinför vi en långsiktig omställningsbudget, säger gruppledaren och regionrådet Pär Lundqvist (L).

– Tiotusentals patienter väntar i en allt längre kö för ett första besök eller operation i Västra Götaland. Den rödgröna ledningen har satt vårdgarantin ur spel. Att minska vårdköerna är just nu den viktigaste frågan. Därför avsätter vi en halv miljard för att korta köerna genom upphandling, samtidigt som vi stärker jourcentralerna och tillsätter en utredning om remisskrav till akuten, fortsätter Pär Lundqvist (L).

Ny lönesatsning sjösätts
– Det är uppenbart att den rödgröna personalpolitiken inte levererar. Kompetens och erfarenhet måste löna sig. Mandatet för första linjens chef måste stärkas. Vi sjösätter även en ny satsning på 350 miljoner för konkurrenskraftiga löner, säger pär Lundqvist.

Satsningar på kulturen
Liberalerna mer än fördubblar finansieringen av kulturresidens och stöd till ukrainska kulturutövare, det tillförs mer pengar till det fria kulturlivet och till Blåsmusik i Väst.

– Flera av regionens kulturinstitutioner har drabbats svårt av inflationskrisen, inte minst GöteborgsOperan och Symfonikerna. Därför tillförs kulturnämnden 32 miljoner för att stärka sina fleråriga uppdrag. Kulturen behöver fredas från ett stålbad, säger Pär Lundqvist.

– Sverige har idag en läskris. Var femte elev i årskurs fyra kan inte läsa ordentligt och små barns vardag domineras av surfplattor, mobiler och datorer. Att kunna läsa och skriva är grunden för allt lärande. För att stärka det läsfrämjande arbetet i länet sjösätts en lässatsning på 17 miljoner, fortsätter Pär Lundqvist (L).

– Västra Götalandsregionen har en rad problem som kräver nya lösningar. Vi ser ett bristande regionalt ledarskap som inte tar ansvar och som försöker lösa problem med att kasta in mer pengar. Det är fel väg att gå. Regionens dysfunktionella organisation har tappat sin styrning, avslutar Pär Lundqvist (L).

Läs Liberalernas förslag till budget 2025 i sin helhet.