Se alla

Grönblå Samverkan presenterar en satsning om 500 miljoner kronor för att korta vårdköerna inom sjukvården

Tisdag 14 maj 2024

Liberalerna tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet tilldelar i sina respektive budgetar för 2025 en engångssumma på 500 miljoner kronor till den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att upphandla vårdkapacitet.

Syftet är att förbättra tillgängligheten, korta köerna och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Västra Götalandsregionens största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna.

– Vårdköerna i Västra Götaland fortsätter att växa och tusentals patienter har väntat längre än den lagstadgade garantin. Den rödgröna ledningen har i praktiken satt vårdgarantin ur spel. Därför genomför vi nu en riktad budgetsatsning på en halv miljard kronor för att upphandla vård från privata utförare som har kapacitet att ta emot fler patienter. Ingen patient ska behöva vänta för länge på en bedömning eller operation. Att korta köer till vården är den enskilt viktigaste frågan just nu, säger Pär Lundqvist (L), regionråd.

Läs mer om budgetsatsningen.