Se alla

Liberalerna samlar majoritet för den största reformen av A-kassan på 40 år

Fredag 16 februari 2024

Den största förändringen är att A-kassan nu blir inkomstbaserad.

Förändringarna ger många fördelar och med den nya reformen kommer fler kvalificera sig till A-kassa. Det blir svårare med fusk och överutnyttjande och det minskar regelkrånglet och arbetsbördan för landets företagare.

Ersättningsnivån höjs med en tydligare avtrappning för att tydligare bli en omställningsförsäkring.

Den nya arbetslöshetsförsäkringen kommer att omfatta fler personer, framför allt genom att personer med svag förankring på arbetsmarknaden i fler fall än i dag kommer att få arbetslöshetsersättning. Generellt innebär det nya systemet en mer renodlad omställningsförsäkring med tydlig nedtrappning av ersättningen under tiden en sökande är arbetslös.

Nu stärker vi arbetslinjen. Fler personer än i dag ska kunna få ersättning, men man har ett ansvar att hitta ett arbete och inte bli fast i arbetslöshet under för lång tid.

– Det är den största reformen av svensk A-kassa på 40 år som liberalerna har samlat majoritet för, alla kan förlora jobbet då behövs en A-kassa som både är trygg och samtidigt möjliggör en snabb omställning till nytt jobb. Säger Cecilia Rönn, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna

Dagens arbetslöshetsförsäkring innebär en omfattande och tung administrativ börda för arbetsgivare och arbetslöshetskassor. Det kan också vara besvärligt för arbetslösa. Uppgifter om arbetad tid som den arbetslöse ska rapportera till a-kassan kan vara osäkra och svåra att kontrollera i efterhand. Med det nya systemet kommer rätten till ersättning baseras på inkomster i stället för arbetad tid. Det möjliggör för a-kassorna att kunna återanvända uppgifter som arbetsgivarna sedan 2019 lämnar till Skatteverket i arbetsgivardeklarationer varje månad. Det innebär nya möjligheter att modernisera, förenkla och effektivisera arbetslöshetsförsäkringen.

– genom att använda uppgifter som redan idag rapporteras in till skatteverket kommer man snart slippa blanketter som skickas fram och tillbaka. Äntligen efter många långa debatter har Liberalerna lyckats samla en majoritet för att minska företagens regelkrångel. Säger Cecilia Rönn, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna

En proposition om en ny lag om arbetslöshetsförsäkring planeras att lämnas till riksdagen under 2024. Det nya regelverket och förändringarna av aktivitetsstödet föreslås införas 1 oktober 2025.


Kontaktuppgifter:
Cecilia Rönn (L), ekonomisk- politisk talesperson
cecilia.ronn@riksdagen.se
072-1458924