Vår politik:

  • Husläkare: Du ska ha en egen fast läkarkontakt i vården
  • Du ska få bra vård nära dig. Den nära vården på vårdcentralerna ska utvecklas.
  • Varenda barn ska ges chansen att lyckas och må bra. Därför ska tidiga insatser göras – på vårdcentraler och i skolsjukvården. Det ska vara bättre samverkan mellan förskola, skola, BVC, skolhälsovården och vården. Liberalerna vill inrätta ett Centrum för barns hälsa.
  • Äldre och multisjuka ska kunna få vård hemma. Därför vill vi inrätta Centrum för äldres hälsa. Vid centrumet ska sjukvården samordnas med psykiatri och med tandvård, specialiserad på äldre. Ett Centrum för äldres hälsa ska också kunna fungera som en nära specialistinstans för husläkarna på vårdcentralerna och för den kommunala omsorgen. Det innebär ett helt nytt vårderbjudande, som utgår från hela människans kropp och själ. Liberalerna vill också utveckla den mobila hemsjukvården. Utveckla närvårdsplatser och möjligheten till sjukhusansluten vård i hemmet. Liberalerna vill också utveckla den mobila hemsjukvården. Utveckla närvårdsplatser och möjligheten till sjukhusansluten vård i hemmet.

Läs hela vårt regionprogram här.

Läs Jonas Andersson (L) och Helena Holmberg (L) i Göteborgs-Posten från 7 augusti:

En viktig pusselbit som saknats för att få ett välfungerande svenskt sjukvårdssystem präglat av kontinuitet och tillgänglighet är husläkaren – en läkare med ett helhetsansvar för sina patienter.

Med ett utbyggt husläkarsystem kan vi rusta primärvården för att ta ett större ansvar för att förebygga, möta och behandla fler vårdbehov än i dag.

När patienten känner sin läkare och när läkaren känner sina patienter skapas ökad trygghet, bättre tillgänglighet, högre kvalitet och en mer effektiv sjukvård.

När patient och läkare känner varandra slipper patienten dra hela sin sjukdomshistoria vid varje besök. Mindre besvär kan enkelt lösas med ett telefonsamtal eller ett mejl.

När patient och läkare känner varandra blir det lättare att prata om livsstilsrelaterade frågor.

När patient och läkare känner varandra är det till fördel för alla, och särskilt för dem som behöver vården mest.

Liberalerna har i decennier arbetat för ett husläkarsystem, men länge mött motstånd. Nu tycks fler acceptera tanken på en fast läkarkontakt. Vi vill därför att Västra Götalandsregionen går före övriga Sverige och genomför en reform där alla regionens invånare inom fyra år har en egen husläkare. Vårt förslag är att ett husläkarsystem införs inom ramen för det nuvarande vårdvalet, så att du inte bara kan välja vårdcentral utan också en namngiven läkare.

Ett husläkarsystem innebär inte att du som patient måste träffa läkaren varje gång du besöker vårdcentralen. Det kan lika gärna vara en distriktssköterska, en diabetessköterska, en fysioterapeut eller en psykolog beroende på dina behov. Men du ska kunna räkna med att din husläkare har en övergripande koll på dina besök och behov och träffar dig när det behövs.

Det innebär inte heller att du som patient vid varje akut besök på vårdcentralen kan träffa just din husläkare, då denna kan vara ledig den aktuella dagen. Men vid alla planerade läkarbesök ska du i regel träffa din husläkare.

Trots tidigare satsningar genom åren har vi inte lyckats skapa samma starka primärvård som finns i nästan alla andra jämförbara länder. En orsak är att det i Sverige finns alltför få specialister i allmänmedicin, allmänläkare.

Olika försök till satsningar på vårdcentralerna har ofta fastnat på bristen på allmänläkare, där antalet läkare rent matematiskt varit för lågt för att kunna erbjuda alla patienter en fast läkarkontakt, utan att varje enskild läkare blivit ansvarig för ett orimligt högt antal patienter.

För att genomföra en husläkarreform behöver antalet allmänläkare därför bli fler. Vi måste fortsätta att utbilda fler allmänläkare, men vi måste också göra det attraktivt för dem som redan är allmänläkare att arbeta på en vårdcentral.

Ett länge diskuterat mål är att vi behöver en allmänläkare per 1 500 invånare i Sverige. I dag finns cirka 7 500 specialistläkare under 65 år med svensk legitimation i allmänmedicin. Det motsvarar en läkare per 1 350 invånare. Läkarna finns således, men alltför många har valt att arbeta med något annat. Med rätt reformer är Liberalerna övertygade om att det går att locka dem till att arbeta som husläkare.

Det dominerande skälet till att allmänläkare slutar eller går ner i arbetstid är att arbetsbelastningen är för hög. Den enskilde allmänläkaren är helt enkelt ansvarig för alltför många patienter.

Inför husläkarsystem

Liberalerna vill därför genomföra ett husläkarsystem där varje husläkare får en egen lista med patienter som hen ansvarar för och där läkaren själv kan vara med och styra hur lång den listan ska vara. Vi är övertygade om att en sådan reform skulle göra arbetet på en vårdcentral mer attraktivt och att fler allmänläkare därmed skulle välja att arbeta i primärvården.

Reformen skulle kräva mer ekonomiska resurser till primärvården. Som ett första steg vill Liberalerna införa ett system där vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en husläkare får en högre ersättning. Successivt kommer då antalet patienter med en husläkare att öka och vi tror det är möjligt att alla regionens invånare ska kunna få en husläkare senast i slutet av den kommande mandatperioden.

Vid sidan av att ge allmänläkarna ett begränsat och tydligare uppdrag så behöver också attraktiviteten öka genom bättre möjligheter till fortbildning för vårdcentralernas medarbetare och större utrymme för forskning i primärvården. Vi måste också utnyttja digitaliseringens möjligheter för enklare och bättre kommunikation mellan patienter och sjukvård.

Genom att ge alla patienter möjlighet till en fast, namngiven husläkare skapas förutsättningar för att på riktigt få en nära vård som kan ta ett helhetsansvar för dig som patient. För Liberalerna är detta den viktigaste reformen i Västra Götalandsregionen för den kommande mandatperioden. Det är dags att få en nära vård där du känner din läkare och där din läkare känner dig.

Jonas Andersson (L)

ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

kandidat till regionfullmäktige

Helena Holmberg (L)

ordförande Angereds Närsjukhus

kandidat till regionfullmäktige

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt