Se alla

Husläkare

Du ska veta vad din läkare heter och din läkare ska veta vem du är. 

Allt börjar med husläkaren. Liberalernas husläkarreform, med en fast läkarkontakt, ska värnas och utvecklas för att fortsätta stärka primärvården, förbättra kontinuiteten för patienterna samt effektivisera sjukvården.

Vi vill att alla ska ha en husläkare i Västra Götaland. Varje läkare ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård de behöver. Kontinuitet skapar trygghet och bidrar till att sjukdom och ohälsa kan upptäckas i tid, särskilt viktigt är det för äldre. Under den kommande mandatperioden vill vi satsa två miljarder på att stärka vårdcentralerna i regionen och anställa fler läkare. Vården som du behöver ofta ska finnas nära. 

Se regionråd Pär Lundqvist om husläkare genom den här länken

Liberalerna vill:

Allt börjar med husläkaren. Liberalernas husläkarreform, med en fast läkarkontakt, ska värnas och utvecklas för att fortsätta stärka primärvården, förbättra kontinuiteten för
patienterna samt effektivisera sjukvården. I Västra Götaland ska målet vara att alla har en husläkare. Varje läkare ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård de behöver.

Husläkaren ska ha inläggningsrätt. Genom god patientkännedom kan husläkaren
ansvara för när patienten behöver sjukhusvård och veta när patienten är redo att gå hem till eget boende. Därför ska husläkaren få rätt att lägga in sin patient på sjukhus.

1100 listade patienter per läkare. Det behövs betydligt fler specialister i allmänmedicin
och ST-läkare i primärvården. Fler läkare kommer att öka tryggheten, förbättra tillgängligheten och kvalitén i vården. Färre patienter per läkare bidrar även till en hållbar arbetsbelastning och bättre arbetsmiljö. Det nya nationella riktmärket om 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården är ett viktigt verktyg för att ställa om vården och stärker regionens husläkarreform.

Därför börjar allt med husläkaren

När patienten känner sin läkare och när läkaren känner sina patienter skapas ökad trygghet, bättre tillgänglighet, högre kvalitet och en mer effektiv sjukvård. När patient och läkare känner varandra slipper patienten dra hela sin sjukdomshistoria vid varje besök. Mindre besvär kan enkelt lösas med ett mejl, chat, telefon- eller videosamtal. Den vård du behöver ofta ska finnas nära, därför börjar allt med husläkaren på din vårdcentral.

När patient och läkare känner varandra blir det lättare att prata om livsstilsrelaterade frågor. När patient och läkare känner varandra är det till fördel för alla, och särskilt för dem som behöver vården mest. Vi vill att äldre patienter ska ha en fast läkarkontakt vid sin vårdcentral som tar ett helhetsansvar, fungerar som lots genom vården och får ett samordningsansvar för läkemedelsbehandlingen.

Vi vill att alla ska ha en namngiven husläkare i Västra Götaland. Ett husläkarsystem innebär inte att du som patient måste träffa läkaren varje gång du besöker vårdcentralen. Det kan lika gärna vara en distriktssköterska, en diabetessköterska, en fysioterapeut eller en psykolog beroende på dina behov. Men du ska kunna räkna med att din husläkare har en övergripande koll på dina besök och behov och träffar dig när det behövs.