Fastighetstidningen intervjuar riksdagsledamöterna Robert Hannah (L), Lawen Redar (S) och Arin Karapet (M) om förorten.

De tre politikerna diskuterar en rad frågor som trångboddhet, hur områdena ska rustas upp och inte minst en önskan om gemenskap.

Läs hela artikeln här (sidorna 22-26).