Det går att styra i minoritet, men inte utan breda kompromisser.

Läs hela artikeln här.