Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Liberalerna företräds av Jonas Andersson. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

Läs hela artikeln här.