Regionfullmäktige har klubbat igenom vilka sju personer som får regionrådsposterna för den kommande mandatperioden. Jonas Andersson (L) fortsätter som regionråd och Johnny Magnusson (M) fortsätter som regionstyrelsens ordförande.

Läs hela artikeln här.