Se alla

Kraftigt ökade löner för barnmorskor och specialistsjuksköterskor i Västra Götaland 

GrönBlå Samverkans lönesatsningar har gjort skillnad

Onsdag 15 mars 2023

Under förra mandatperioden genomförde GrönBlå Samverkan en historisk lönesatsning på 700 miljoner kronor för att skapa konkurrenskraftiga och jämställda löner i Västra Götaland utöver gällande avtal. Satsningen riktades mot de personalgrupper som är svårast att rekrytera. Ny lönestatistik visar att satsningen blev en stor framgång.  Därutöver gjordes också satsningar på höjda grundlöner inom dygnet-runt-vården samt höjt OB-tillägg.

Regionrådet Pär Lundqvist

– Lönesatsningarna som genomfördes under förra mandatperioden är en framgång. Vi ser nu kraftigt höjda medellöner för svårrekryterade grupper inom hälso- och sjukvården. För oss är det viktigt att kompetens och erfarenhet återspeglas i lönekuvertet och att det finns en lönespridning. Därför ser vi med oro på den riktning som den rödgröna ledningen nu tar i personalpolitiken, säger Pär Lundqvist (L), regionråd och vice ordförande i personalutskottet.

Fakta:

Medellönen för barnmorska som arbetar på vårdavdelning har gått från 37 153 kr, vilket var 799 kr under riksgenomsnittet år 2019, till 43 380 kr och 1414 kr över medellönen i Sverige. Det är en ökning med 6227 kronor på totalen.

Intensivvårdssjuksköterskor som 2019 låg 1 164 kr under medellön i Sverige ligger nu 1 111 kr över riksgenomsnittet. Deras medellön har ökat från 37 210 kr till 43 697 kr.