De Västsvenska Liberala riksdagsledamöterna tar plats i riksdagens utskott på följande sätt:

Bengt Eliasson (Halland): Konstitutionsutskottet

Helena Gellerman (Västra Götalands Västra): Trafikutskottet

Maria Nilsson (Göteborg): Arbetsmarknadsutskottet

Robert Hannah (Göteborg): Civilutskottet

För samtliga Liberaler i riksdagens utskott se här.