Användadet av mobiltelefoner som pedagogiskt instrument är jättebra. Att lärare från lågstadie- och upp till högskolenivå drar nytta av de möjligheter som tekniken medger är rätt igenom positivt.

Genom snabba tryck via en mentimeter-app kan läraren exempelvis avgöra om eleverna förstått uppgiften, eller om man måste stanna upp och förklara närmare.

Där lärarna däremot måste avbryta undervisningen kanske mer än dussinet gånger för att det spelas musik högt, för att fokus i klassen helt hamnat på det nya gulliga demonkattfiltret på Snapchat, eller för att några kommenterar klasskamraters utseende på Insta…

Då är det däremot dåligt med mobiltelefoner i klassrummet.

Vi vill ge eleverna möjlighet till lugn och ro i klassrummet.

Det är de med sämst förutsättningar som drabbas hårdast av stöket och det är dem vi sätter i första rummet när vi talar om #mobilfrihet.

Lär mer här.