Se alla

Hisingen behöver ett nytt närsjukhus

Onsdag 8 november 2023

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ska imorgon fatta beslut om framtiden för närsjukhuset på Wieselgrensplatsen. Liberalerna vill se ett nytt närsjukhus på Hisingen och kommer därför försöka stoppa förvaltningens förslag om avveckling.

– Hisingen behöver en nära och tillgänglig sjukvård. Därför säger Liberalerna nej till förslaget att stoppa planerna på ett nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen. Vi ser stora risker med att vården inte kommer kunna omhändertas på andra håll, säger Richard Brodd (L), ledamot i Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Omställningen till nära vård kräver att sjukvården ska koncentreras och finnas nära. Utvecklingen för att nå dit går såväl genom stärkt primärvård som genom att utveckla närsjukhusen för att avlasta akutsjukhusen. Det här förslaget innebär att vi gör tvärtom och det kan vi inte ställa oss bakom, fortsätter Richard Brodd (L).

Sedan 2015 har det funnits planer på ett nytt närsjukhus på Hisingen. Närsjukhuset på Wieselgrensplatsen har planerats för att ersätta den vård som i dag bedrivs av Capio Lundby i nuvarande Lundby specialistsjukhus, vilken skulle samlokaliseras med andra verksamheter som idag finns på andra adresser på Hisingen. Liberalerna har varit drivande i frågan.

– Blir det här beslutet verklighet så kommer det innebära att det enda sjukhuset som drivs i alternativ regi, förutom Carlanderska sjukhuset, nu stängs ned. Det innebär att invånarna i Göteborg och Västra Götaland tappar en vårdgivare som under lång tid har levererat en vård med god tillgänglighet och kvalitet, avslutar Richard Brodd (L).

Läs Liberalernas förslag.

För fler kommentarer:
Richard Brodd (L), ledamot Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, 0708-19 27 32