Styrelsen för Liberalerna Västsverige har valt att ge alla medlemmar möjligheten att påverka vem man vill se som Liberalernas nästa partiledare i en rådgivande digital medlemsomröstning.

Valet pågår mellan den 5:e och 11:e juni. Man kan rösta flera gånger med samma kod. Senast avlagda röst gäller. Omröstningen är, i enlighet med stadgarnas bestämmelser, öppen för alla som varit medlemmar i Liberalerna i minst tre månader. Resultatet kommer att vara ett rådgivande underlag inför vårt slutliga ställningstagande i förbundet.

Startdatum för den rådgivande medlemsomröstningen i Västsverige är onsdagen den 5:e juni och omröstningen avslutas tisdagen den 11:e juni vid midnatt. Förbundsmötet fattar beslut söndagen den 16 juni.

Alla medlemmar som varit medlemmar i mer än tre månader kommer att få en personlig kod och länk till medlemsomröstningen via e-post inför omröstningen.   

Har du inte fått något mail, har frågor eller behöver hjälp under medlemsomröstningen så vänder du dig till förbundskansliet via 010-70 800 00 alternativt vastsverige@liberalerna.se.