Se alla
Pär Lundqvist

Liberalerna vill satsa två miljarder på vårdcentralerna 

Liberalernas regionala valmanifest är presenterat

Tisdag 16 augusti 2022

Liberalerna Västra Götaland har presenterat sitt regionala valmanifest inför den kommande mandatperioden. Det är en liberal reformagenda med 63 förslag för en hållbar regional utveckling, en stärkt kollektivtrafik, satsningar på kulturen och flera nya förslag för att förbättra hälso- och sjukvården i Västra Götaland. I valmanifestet föreslås en satsning för att stärka vårdcentralerna på två miljarder. 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRegionradetLundqvist%2Fvideos%2F726219045143350%2F&show_text=false&width=560&t=0

– En fungerande hälso- och sjukvård börjar med husläkaren. Liberalernas reform med en fast läkarkontakt som infördes under den här mandatperioden har varit en framgång. Nu är det tid att ta nya steg för att stärka husläkarreformen. Därför föreslår vi nu ett mål att det ska vara 1 100 listade patienter per läkare och att läkaren ska få inläggningsrätt på sjukhus i Västra Götaland. Det handlar om att sjösätta en omfattande satsning på primärvården och vårdcentralerna, säger regionrådet Pär Lundqvist (L).

Liberalerna vill att primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdsbudgeten behöver öka från dagens cirka 20 % till 25 %. Det innebär att regionens vårdcentraler behöver få ett tillskott på cirka 2 miljarder. Det är den mest prioriterade satsningen för Liberalerna under kommande mandatperiod.

Satsningar på kvinnors hälsa
– Det behövs satsningar på kvinnosjukvården. Vi vill etablera en ny förlossning och ett BB i Göteborgsområdet, gärna med privat drift. Vi vill även införa ett vårdval för öppenvårdsgynekologi. Det är en reform som skulle stärka kvinnors trygghet och egenmakt fortsätter Pär Lundqvist (L).

Omstart för psykiatrin
– Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva sitt liv. Tillgänglighet, kontinuitet och uppföljning är centralt inom psykiatrin. Vi vill införa fast läkarkontakt för patientgruppen och kommer driva på för att ett vårdval införs, avslutar Pär Lundqvist (L).

Läs och ladda ner Valmanifest 2023-2026.