Se alla

Hög tid för närsjukhusens återkomst 

Torsdag 30 juni 2022

I dag presenterar Liberalerna en rapport, med flera förslag från partiets nya regionpolitiska program, som syftar till att stärka den nära vården och närsjukhusen under den kommande mandatperioden i Västra Götaland.

I rapporten föreslås bland annat att regionens närsjukhus ska värnas och utvecklas efter lokala förutsättningar och att det ska finnas vårdplatser på närsjukhusen. Vidare öppnas det upp för att närsjukhusen ska styras och ledas i en egen organisation som kan värna dess särart.

Pär Lundqvist
Regionrådet Pär Lundqvist

– I dag bedrivs för mycket vård på regionens stora akutsjukhus. Mycket av den vården kan bedrivas och hanteras på regionens närsjukhus istället. Det är genom att utveckla närsjukhusen, tillsammans med vårdcentralerna, som vi kan avlasta akutmottagningar och korta köer i vården. Omställningen till den nära vården behöver intensifieras under nästa mandatperiod. Det är hög tid för närsjukhusens återkomst, säger regionrådet Pär Lundqvist (L).

Lars Tysklind
Lars Tysklind, toppkandidat i norra valkretsen

– Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Liberalerna vill utveckla närsjukhusen med hög kompetens och god tillgänglighet, såväl fysiskt som digitalt. Mer av den enkla och planerade vården måste flyttas ut och det skulle stärka verksamheterna i Strömstad, Lysekil, Uddevalla och Bäckefors samtidigt som akutsjukhusets resurser på NÄL nyttjas bättre. Låt närsjukhusen bli närsjukhus på riktigt, säger Lars Tysklind (L), toppkandidat till regionfullmäktige.

Läs rapporten: Närsjukhusens återkomst