Rådgivande omröstning till riksdagen

Namn Antal 1:or Antal 2:or Summa 1:or och 2:or
Andreas Cerny 23 55 78
Anna Svalander 74 32 106
Anne-Marie Ekström 8 37 45
Annelie Fischer 2 17 19
Elin Alavik 15 60 75
Gulli Håkanson 3 32 35
Jan Hyllstam 1 14 15
Jari Palo-oja 3 16 19
Johan Wikander 23 47 70
Lars Gustaf Andersson 1 17 18
Martin Brandhill 0 5 5
Morgan Hjalmarsson 5 31 36
Reza Aghapoor 2 10 12
Roland Eriksson 3 13 16
Soroush Rezai 6 38 44
Sten Selin 0 21 21
Tage Carlsson 0 7 7
Torbjörn S. Brandhill 3 16 19
Ulla-Lena Tjäder 0 10 10

Riksdagen Västra Götaland södra

Antal röstande: 174

Antal röstberättigade: 467

Valdeltagande: 37%

För detaljerad information, klicka här.

Rådgivande omröstning till regionfullmäktige

Namn Antal 1:or Antal 2:or Summa 1:or och 2:or
Andreas Cerny 14 52 66
Anne-Marie Ekström 12 43 55
Birgit Andersson 14 50 64
Britt-Marie Halldén 6 37 43
Jan Hyllstam 2 10 12
Jari Palo-oja 4 10 14
Johan Lepp 14 23 37
Lars Gustaf Andersson 3 15 18
Marcus Nilsen 9 26 35
Martin Brandhill 1 10 11
Morgan Hjalmarsson 12 37 49
Patric Cerny 42 38 80
Peder Danesved 12 47 59
Perallan Orrbeck 8 37 45
Reza Aghapoor 2 16 18
Tage Carlsson 1 16 17
Torbjörn S. Brandhill 1 24 25

Regionfullmäktige Västra Götaland södra

Antal röstande: 159

Antal röstberättigade: 467

Valdeltagande: 34%

För detaljerad information, klicka här.