Se alla

Pär Lundqvist (L): Vården för hbtqi-personer behöver förbättras

Onsdag 15 juni 2022

I dag presenterar Liberalerna en rapport med åtta förslag för att stärka hälso- och sjukvården för hbtqi-personer i Västra Götaland. Förslagen handlar bland annat om diplomering, ökat fokus på hbtqi-personers ohälsa och att förbättra transvården.

– Alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor inom hälso- och sjukvården, men allt för ofta händer det att bristande kunskap gör att hbtqi-personer blir osynliggjorda eller får sämre bemötande. Det är inte acceptabelt och därför måste hbtqi-kompetensen förbättras, säger Pär Lundqvist (L) regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland.

– Transvården i Västra Götaland, inte minst genom Lundströmsmottagningen, ligger i framkant. Men vården behöver stärkas och kompetensen om transpersoner måste öka generellt i hela hälso- och sjukvården. Detta är särskilt viktigt på vårdcentraler och på ungdomsmottagningar, avslutar Pär Lundqvist.

Läs rapporten i sin helhet här.