Se alla

Vår politik i Region Halland

Alla ska få rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. Närakuter är framgångsrikt, och därför vill vi fortsätta denna satsning.

Du ska veta vad din husläkare heter. Kontinuitet är viktig för en trygg vård, därför ska alla kunna välja en egen husläkare. Det är särskilt viktigt för äldre, att få någon som tar ett helhetsansvar.

Vården behöver fler utförare och mer valfrihet. Därför vill Liberalerna att hallänningarna själva ska välja vårdgivare samt boka tid för vård när det passar individen.

Vidareutbildning ska uppmuntras och regionen ska möjliggöra för karriär. Kvinnors status och lön ska öka, det är en viktig jämställdhetsfråga.

Liberalerna i Halland vill:
• Ha kvar våra tre sjukhus i Halland. Sjukvården ska vara nära för den som har behov.
• Satsa på närakuter. För att öka tillgängligheten och samtidigt minska köerna på akuten.
• Alla ska ha en egen husläkare. Du ska veta vad din läkare heter, och din läkare ska veta vem du är.
• Hög kompetens och möjlighet till karriär. Högre status och högre lön i kvinnodominerade yrken är viktigt för ökad jämställdhet.

Följ Liberalerna Halland på Facebook här.

Läs vårt regionprogram här.

Bild: Ann Molander är Liberalerna Hallands gruppledare i regionen.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.