Se alla

Lundqvist (L): Vi satsar 750 miljoner på vårdcentralerna i Västra Götaland 

Fredag 18 november 2022

I dag presenterar Liberalerna sitt förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2023.  I tilläggsbudgeten sjösätts en omfattande satsning på primärvården och vårdcentralerna i regionen. Satsningen omfattar 750 miljoner kronor över tre år.  

– Omställningen av vården måste snabbas upp och vi vill införa ett maxtak av antalet patienter per läkare på vårdcentralerna. Det är en reform som kommer bidra till ökad kontinuitet, trygghet och tillgänglighet på vårdcentralerna. Satsningen som vi nu lägger fram är ett första steg. Mer pengar kommer att krävas, säger Pär Lundqvist, gruppledare och regionråd (L).

– Mycket av den vård som i dag bedrivs på regionens stora sjukhus behöver överföras till lokala närsjukhus och till primärvården. Det är helt avgörande för att vi ska kunna ställa om till en nära vård och för att korta köerna på sjukhusen. Vi kan inte fortsätta som vi gör, fortsätter Pär Lundqvist (L). 

Pär Lundqvist, gruppledare och regionråd.

Utöver satsningen på primärvården genomförs även en riktad satsning på kvinnosjukvården på 40 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdens ramar räknas upp med 3 %, vilket är en 1 % mer jämfört med den budget regionfullmäktige antog i våras. Totalt lägger Liberalerna drygt 80 miljoner kronor mer på hälso- och sjukvården än det nya rödgröna minoritetsstyret.  

Även Kulturnämndens ram räknas upp med 3 % och därutöver tillförs nämnden ytterligare 5 miljoner kronor för att stärka det fria kulturlivet i spåren efter pandemin. 

– Svensk ekonomi befinner sig i ett tufft läge i en orolig omvärld med hög inflation, stigande räntor och svag tillväxt. Dessutom införs ett nytt pensionssystem med stora puckelkostnader som sedan i våras har ökat med 1,7 miljarder bara för Västra Götaland. I ett sådant läge är det viktigt att skydda den skattefinansierade välfärden. Vi kommer att åberopa synnerliga skäl för att budgetera negativa resultat 2023 och 2024. Över planperioden är budgeten i balans. Vår ansvarsfulla ekonomiska politik har skapat ett stort eget kapital som nu kan användas för att freda hälso- och sjukvården samt kulturen, avslutar Pär Lundqvist, gruppledare och regionråd (L).    

Regionfullmäktige fastställer budgeten för 2023 den 29 november. Förslaget kan läsas i sin helhet här: Liberalernas förslag till budget 2023 (PDF).

För fler kommentarer kontakta enligt nedan:
Pär Lundqvist, regionråd och gruppledare (L), 070-240 57 68
Pär Gustafsson, pressekreterare (L), 072-145 46 98