Liberalerna tror inte på nationalism. Vi är övertygade om att människors frihet ökar genom globalisering, handel och internationellt samarbete. Vi vill därför fördjupa Sveriges samarbete med andra demokratier och vara en stark röst för mänskliga rättigheter.

Men det internationella utbytet sker också på regional nivå. Liberalerna vill att Västra Götalandsregionens samarbete med framför allt andra regioner i Skandinavien ska fördjupas. Västra Götalands geografiska läge gör det naturligt att i första hand utveckla samarbetet med södra Norge och norra Danmark.

I gränsregionen Sverige–Norge ska människor kunna välja att bo och verka på bägge sidor gränsen, utan hindrande gränshinder. Liberalerna vill se ett fördjupat samarbete med Norge så att till exempel invånare i Norra Bohuslän ska kunna söka vård på andra sidan gränsen. På samma sätt kan invånarna på den norska sidan få möjlighet att nyttja specialistvård på den svenska sidan. Här finns ett ömsesidigt intresse.

Läs hela vårt regionprogram här.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt